Voorlichtingsbijeenkomst ‘Masterclass Performance control en Prestatiebewaking’

van 00:00 - 00:00 | Datum wordt vastgesteld bij voldoende interesse (5 of meer). Meld je aan!

Meld je aan

Wat weet jij over jouw operationele prestaties?

Meten is weten. Het is belangrijk om operationele prestaties op alle niveaus goed te monitoren. Maar hoeveel bedrijven werken er via een tijdrovende manier met Excel bestanden die dagelijks, wekelijks of maandelijks vertaald worden naar grafieken en MT informatie? En over welke KPI’s heb je het dan? Binnekort starten we met de Masterclass Performance control – Prestatiebewaking. Tijdens deze online introductiebijeenkomst verkennen we het onderwerp, lichten we het programma toe en halen we jouw specifieke wensen op zodat we dit kunnen verweven in het programma.

Over de Masterclass ‘Performance control – Prestatiebewaking’

Veel thema’s rondom prestatiebewaking komen aan bod tijdens deze Masterclass. Zijn de KPI’s bekend, hoe wordt daarover gecommuniceerd en hoe wordt dat ingezet voor operationele verbeteringen? Komt het nieuws over hoe de fabriek loopt binnen via klanten of via de teamleider overleggen die er dagelijks plaats vinden? Of is er een systeem van online dashboards met realtime informatie zodat iedereen in de fabriek alle informatie overal en actueel kan krijgen als je dat als bedrijf toestaat. Dan kan het MT elk moment de financiële KPI’s van de productie inzien. En wat gaat de toekomst brengen. Gaat die binnenkort nog een stap verder met een betaalbaar intelligent systeem wat op basis van op gedane kennis de operationele performance zelf bijstuurt binnen de daarvoor gestelde bandbreedtes?

In de Masterclass komen de kennisinstellingen met de nieuwste ontwikkelingen en laten de Solution Providers mooie voorbeelden uit de praktijk zien. Op basis van de vragen die er zijn bij de deelnemers zal er een boeiend en leerzaam programma gemaakt worden. Het gaat om een eendaagse Masterclass.

Leer van de beste vakspecialisten hoe jij het monitoren van de prestaties van jouw bedrijf naar de top brengt!

Doelgroep

Noordelijke productiebedrijven uit de maak- en procesindustrie.

Investering

Deelname aan deze bijeenkomst en de Masterclass is kosteloos voor Noordelijke bedrijven uit de proces- en maakindustrie. Dit wordt mogelijk gemaakt door de inzet van tijd en kennis vanuit de partners van SIH-Noord en financiële ondersteuning van SNN/EFRO, de drie noordelijke Provincies en EZK.

Meld je aan

Meer evenementen

Volledige agenda