Strategisch Plan

Wil je na het Smart Industry Assessment direct aan de slag? Maak dan samen met een Consultant een Strategisch Plan.

Vanuit het Assessment heb je de overtuiging gekregen dat je in actie moet komen om de kansen van digitalisering en Smart Industry op te pakken voor je bedrijf. Je voelt de urgentie om iets te doen maar je realiseert je dat er te weinig kennis is in je bedrijf om een goed plan te maken. Je hebt een budget beschikbaar om extern advies in te winnen maar hoe kom je aan een gekwalificeerde consultant die voor jou een maatwerk advies kan opstellen?

Maatwerk Strategisch Plan

Alles begint bij een goed plan. SIH-Noord heeft consultants geselecteerd die samen met de bedrijven een praktisch Strategisch Plan kunnen uitwerken. Dit kan een compleet plan voor de ‘Industry 4.0 versie van het bedrijf’ zijn of er wordt ingezoomd op specifieke transities die dan tot in detail worden uitgewerkt. We praten daarna desgewenst graag verder over financiering van de plannen, inzet van gekwalificeerde medewerkers en goede Solution Providers. Het opstellen van een maatwerk Strategisch Plan is niet kosteloos, maar er zijn vouchers beschikbaar. Heb je echt ambities om te versnellen, neem dan contact met ons op. We kunnen je helpen.

Compleet Strategisch Plan

Dit is bedoeld voor bedrijven die een brede oriëntatie willen op wat digitalisering en Smart Industry voor hen gaat betekenen en hoe ze daarop kunnen reageren. Dit houdt in dat alle negen transformaties worden uitgewerkt.

Strategisch Plan voor een specifieke transformatie

Dit is voor bedrijven die willen inzoomen op een bepaalde transformatie of competentie en daarvoor een uitvoeringsplan willen, inclusief een globale begroting, financieringsmogelijkheden, en een overzicht van potentiële Solution Providers.

Resultaat

Na afloop van het Strategisch Plan advies hebben de deelnemende bedrijven een duidelijk en degelijk plan in handen om de volgende stappen te zetten op het gebied van digitalisering en Smart Industry. Een zogenaamde roadmap met de volgende elementen:

  • Startsituatie, einddoel en tussenstappen, uitgezet in de tijd.
  • Het bevat een duidelijk doel met bijpassende digitaliseringsoplossingen en mogelijke aanbieders daarvan.
  • Een investeringsbegroting en een Human Capital-plan.
  • Een uitvoeringsparagraaf (intern, veranderkundige aspecten).

Idealiter is het een door directie en managementteam gedragen plan. De Coach blijft ook na het Strategisch Plan beschikbaar om het bedrijf te adviseren en ook te kijken hoe het SIH-Noord Programma het bedrijf verder kan helpen.

Smart Industry gestructureerd oppakken? Neem dan contact op.
Eerst van start met het Smart Industry Assessment?

Goed om te weten

  • Het advies is gebaseerd op de uitkomst van het Assessment
  • Het adviestraject is een afspraak die rechtstreeks tussen het bedrijf en de gekwalificeerde consultant tot stand komt, zonder juridische of financiële verplichtingen richting Smart Industry Hub Noord.
  • Het Strategisch Plan zal ongeveer 10 adviesdagen vragen van de consultant. Vanuit het bedrijf wordt een inspanning van ongeveer 20 dagen verwacht.
  • Smart Industry Hub Noord heeft een faciliterende rol. Zo helpt bijvoorbeeld de toegewezen Coach het bedrijf bij het vinden van de juiste consultant, waardoor het bedrijf snel kan beginnen. De Coach selecteert één of twee passende consultant(s) en introduceert deze bij het bedrijf.
  • Alle voorgestelde consultants worden ondersteund en zijn door Smart Industry Hub Noord getraind in het Assessment, de opzet van het Strategisch Plan, beschikbare expertise en oplossingen van Solution Providers.
  • Deze dienst wordt niet gratis aangeboden. Er zijn beperkt provinciale vouchers beschikbaar, waarmee een tegemoetkoming in de kosten kan worden verkregen. Meer informatie over de vouchers en hulp bij het aanvragen, kunt u kosteloos krijgen via de SIH-Noordpartners Ynbusiness, GroBusiness en IkBenDrentsOndernemer.