3 Skillslabs in Noord Nederland

Voor het demonstreren en testen van Smart Industry oplossingen, praktijkonderwijs in Digital Skills en innovatieprojecten.

Toegankelijk voor onderzoek en demonstratie

Noord Nederland krijgt drie Skillslabs, die onderdeel uit maken van de Smart Industry Hub Noord. Hier kunnen bedrijven in de praktijk kennismaken met Smart Industry oplossingen (zie ook Fieldlabs) en worden studenten en werkenden (bij)geschoold in digital skills. Ook kunnen bedrijven en kennisinstellingen samen onderzoek doen (Living Labs). Solution Providers kunnen met demo-opstellingen hun aanbod in de Skilllabs zichtbaar maken en die voor trainingsdoeleinden inzetten. Om een ieder vertrouwd te laten raken met de locaties, zullen wij de fysieke bijeenkomsten die we organiseren, zoveel mogelijk op locatie van de Skillslabs laten plaatsvinden. De Skillslabs vormen samen straks het zichtbaar kloppend hard van de Smart Industry Hub Noord met ieder hun eigen focusgebied.

Het Skillslab Friesland maakt een vliegende start omdat het voortbouwt op bestaande faciliteiten van het Innovatiecluster Drachten. Deze worden versterkt en opengesteld voor andere bedrijven. De focus ligt daarbij vooral op ‘slimme producten.’

Het Skillslab Groningen gaat een plek krijgen op de Zernike Campus en richt zich voornamelijk op Smart Industry voor de procesindustrie en fundamenteel onderzoek, bijvoorbeeld op het terrein van kunstmatige intelligentie of een combinatie van digitalisering en circulaire industrie.

Het Skillslab Drenthe wordt gevestigd bij Technologies Added in Emmen als demonstratiefabriek voor Smart Manufacturing – voortbouwend op het huidige Fieldlab van Technologies Added. Andere Drentse initiatieven, waaronder de Campus Emmen, sluiten zich daarbij aan.

Zodra dit gerealiseerd is, zijn de Skillslabs een inspiratiebron voor alle Smart Industry transities.

Gebruik maken van een Skillslab?

Contact opnemen