Grote belangstelling voor de kick-off van de Smart Industry Hub Noord-Nederland

29 sep 2021 | Hans Praat

Geslaagde kick-off

De kick-off van Smart Industry Hub Noord is meer dan geslaagd. De initiatienemers wilden – ook in deze coronatijd waarin alles online gaat – zoveel mogelijk aandacht creëren voor het Deltaplan Digitalisering dat men met en voor het industriële MKB gaat uitvoeren. Nederland krijgt vijf hubs om Smart Industry en Digitalisering in een stroomversnelling te brengen. De noordelijke hub is er daar één van. Een deel van de dienstverlening wordt centraal geregeld. Zo werd

de sessie geproduceerd door een videobedrijf – overigens met software van het Groningse bedrijf EventInsight.

Kort maar krachtig

De kick-off was kort maar krachtig. Binnen een uur werden de toehoorders geïnformeerd over het hoe en waarom, ook werd er verteld wat ondernemers van de Smart Industry Hub kunnen verwachten. Dat begon natuurlijk met een gesprekje tussen voorzitter Mark Beumer met gastheer Jan Bos, die samen met zijn vrouw de directie over JB Besturingstechniek in het Friese Oosterwolde voert. Jan nam eerder deel aan Region of Smart Factories (RoSF), de voorloper van de Smart Industry Hub. Jan zei blij te zijn dat we de kennis van RoSF nu breder beschikbaar gaan maken voor de hele noordelijke industrie.

Officiële aftrap

Vanuit Den Haag verzorgde Focco Vijselaar, Directeur-Generaal Bedrijfsleven

en Innovatie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de officiële aftrap. Vijselaar legde uit dat het Nationale Smart Industry beleid

nu ‘de regio in gaat,’ en dat de hubs daarin een belangrijke rol gaan spelen. Hij was onder de indruk van de uitvoerige en professionele aanpak waarop Noord-Nederland dit gaat doen en wenste de Hub veel succes. Hij zegde ook toe op korte termijn naar het Noorden te komen om in levende lijve met de partners achter de Hub kennis te maken.

Het grote belang

Het grote belang van Smart Industry en Digitalisering werd tijdens de kick-off geïllustreerd aan de hand van drie video’s van noordelijke bedrijven die al actief zijn met Industry 4.0. Dit waren ZuiZ, Betech en Cosun Beet Company. Daarmee bracht men ook in beeld dat de Smart Industry Hub staat opgesteld voor:

• Kleine en grotere productiebedrijven,
• Bedrijven die al ver zijn met digitalisering
• Bedrijven die nog aan het begin staan
• Bedrijven uit de procesindustrie en de maakindustrie.

De video’s werden van commentaar voorzien door een aantal partners ach

ter de SIH (het Innovatiecluster Drachten, IBDO en NPAL).

Subsidiecheque

De kick-off was natuurlijk wél een formeel moment. In dat kader overhandigde Marjan Bos van SNN de beroemde subsidiecheque aan Dina Boonstra van de NOM. De NOM is penvoerder van de SIH.

 

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen