Solution Providers leveren oplossingen op maat, op weg naar Smart Industry

19 jan 2023 | Solution Providers leveren oplossingen op maat, op weg naar Smart Industry

Experts die gezamenlijk kijken en meedenken. En vervolgens met voorstellen komen om een maakbedrijf verder op weg te helpen op de route naar Smart Industry. Dat is wat het cluster Solution Providers doet. 

 

Datagedreven processen. Om aan te kunnen passen, bij te kunnen sturen, voorspelbaar te kunnen zijn. Dat is waar Smart Industry voor een groot deel over gaat. Wie aanklopt bij de Smart Industry Hub voor een assessment, vindt uit op welke deelterreinen nog mogelijkheden liggen. Dan is de vervolgvraag; wie helpt mij bij het verzilveren van die kansen? Wel nu, dat is het cluster Solution Providers, een cluster vol specialisten die gezamenlijk oplossingen bieden. 

Fanny van der Horst kan daarover meepraten. De Operations Manager van Steinfort Glas uit Franeker legde haar casus op tafel bij de Solution Providers. ,,Een vrij complexe casus eigenlijk. Het ging me om de achterkant van onze machine. Ik vroeg me af of we die niet meer kunnen automatiseren om het proces efficiënter te maken.’’ 

Solution Providers - Bijeenkomst bij Steinfort eind december

Bijeenkomst Solution Providers bij Steinfort, rechtsvoor Fanny van der Horst.

 

Enkele specialisten uit het cluster Solution Providers bezochten de fabriek twee keer, stelden veel vragen en discussieerden samen over oplossingsrichtingen. ,,Dat is hoe het meestal werkt’’, vertelt Auke Piet van der Meulen. Hij is als programmamanager bij NPAL belast met de begeleiding van het cluster. ,,Bedrijven die een uitdaging hebben, houden daar een pitch over. Wij luisteren en vragen, en zoeken er daarna de passende specialisten bij. En dan gaan we werken aan een oplossing op de werkvloer.’’ 

Netwerk groeit 

Dat werkt verfrissend, merkte Steinfort Glas. Fanny van der Horst: ,,Door de vragen van de specialisten ga je automatisch naar een iets groter plaatje kijken. Het ging over de planning, het proces, veel meer dan alleen de achterkant van die machine. Ik kon erdoor vrijer gaan denken, als het ware van iets meer afstand naar onze eigen processen kijken. Dat heeft mooie ideeën opgeleverd, die bovenaan de lijst staan.’’ 

Dat is precies de bedoeling van de Solution Providers. Die komen met oplossingen die ondernemers zelf niet zo snel zouden bedenken, maar die ze wel verder op weg helpen richting de transformatie naar Smart Industry.  

Lars de Groot is als directeur van Demcon Groningen al vanaf het eerste uur betrokken bij de Smart Industry Hub. Hij heeft namens zijn bedrijf ook zitting in het kerncluster van tien Solution Providers. ,,Maar het aantal organisaties en bedrijven in het netwerk groeit continu. Zo hebben we steeds meer specialismen in huis om te helpen met alle vragen van ondernemers.’’ 

Die vragen hebben allerlei invalshoeken, zo leert de ervaring, maar ook duidelijke overeenkomsten. Ze gaan altijd over de inzet van data en de in- of aanpassing van het proces. ,,Dat laatste is essentieel. Daar steken we veel tijd in, om het proces in zo’n productiebedrijf goed te leren kennen’’, vertelt De Groot. ,,Daar stellen we ook vragen over. Waarom doe je dat zo? Pas daarna kunnen we werken aan de oplossingen. Dat zijn soms quick wins, en soms gaat het om grotere ingrepen over een langere termijn.’’ 

Klik hier voor meer informatie over Solution Providers

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen