Terugblik Webinar “Robotica: de robots komen ons helpen.”

12 nov 2021 | Hans Praat

‘Over 5 jaar hebben wij onze productiviteit verdubbeld met hetzelfde aantal mensen.’

Zo schetst Wilco Fennema van Steinfort hun ambitie in het Webinar van afgelopen maandag van de Smart Industry Hub Noord. Volgens hem gaat robotisering over meer dan alleen die ene robot. Het draait om het totale proces van de overdracht van de verschillende handelingen en om die slim op elkaar af te stemmen. Dit in reactie op het verhaal van Aart Schoonderbeek over de stand van zaken van robotica in productie en een doorkijk naar de toekomst. Hij verwacht die verdubbeling van de gehele industriële sector namelijk over een periode van 20 jaar.

Ook schetste Aart onder andere dat driekwart van alle nieuwe industriële robots die jaarlijks in de wereld in gebruik worden genomen, in Azië terecht komen. Dan volgen Amerika en Duitsland. De rest van de wereld is magertjes vertegenwoordigd in de lijst. De concurrentie is Nederland dus flink voor. Het overzicht dat Menno Kooistra (STT) geeft van de markt van aanbieder van robot- aan- en afvoersystemen is welkom. En Hendri Kortman (Variass) maakt de drempel om in te stappen zienderogen laag met het inkijkje in hoe zij het hebben aangepakt. Hij liet ons daarbij kennis maken met VERA, Variass Eerste Robot Arm en schetst dat de instapdrempel voor een Cobot goed te doen is. Financieel krijg je met kleine series al snel een goede businesscase én flexibiliteit. En het is daarnaast ook gewoon leuk. Zijn boodschap: doe het niet alleen. Maak gebruik van studenten, Smart Industry Hub Noord en het Innovatiecluster Drachten.

Wil je alle inzichten van deze heren tot je nemen? Kijk dan het hele Webinar terug.

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen