Terugblik Webinar “Smart Factory voor de procesindustrie”

29 okt 2021 | Terugblik Webinar “Smart Factory voor de procesindustrie”

Smart Industry: Advanced Proces Control

Wat kan Smart Industry betekenen voor je input van grondstoffen of halffabricaten, wat kan het bijdragen aan het proces zelf en tenslotte: wat kan het betekenen voor je output. Tijdens het Webinar van 7 september is de insteek rondom het thema Advanced Proces Control genomen.

Input: wat kun je doen met nieuwe techniek om beter de kwaliteit van je input te weten. Data delen met je leveranciers, wat koppel je terug aan leveranciers, welke info verwacht je van de je leveranciers, op welk moment, data verzamelen over de historie van de verschillende leveranciers, scannen van de input?

Proces: het modeleren van het proces. Het realtime monitoren van het proces zodat er ook direct kan worden ingegrepen of bijgestuurd als het proces niet optimaal loopt

Output: in plaats van het doen van steekproeven een 100% controle van het eind productie. Hoe kan Smart Industry helpen bij een goede controle op het eindproduct.

Aan dit webinar werken mee: Liam Bouwman (Essity) en Ilse van der Linden (BASF). Het webinar staat onder begeleiding van SIH-Noord partner NPAL.

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen